Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Tình Thắm Duyên Quê

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh
R R L L L L D-R L
R R S S S X D-R L
L L` D R D R L S-L L
S S M-R D, D R L F F

Chiều làng quê say xưa trong tiếng ca
R R L L L L D-R L
R R S S S X D-R L
L L` D R D R L S-L L
S S M-R D, D D R L D-R R

Em ơi! Khoan hò khoan, trên sông con đò ngang
D-R R L R R’,Xb Xb-L S-L L` Rb
R D R Lb`, F R F-S Sb
F R F-S L` S F R F-S L

Em ơi! Khoan hò khoan, lúa chín tô mồ hôi
D-R R L R R’,Xb Xb-L S-L L` Rb
R D R Lb`, F R F-S Sb
F R F-S L’ L` M S L R-R

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply