Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Tình Xưa Nghĩa Cũ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Tình Xưa Nghĩa Cũ

Cảm Âm Tình Xưa Nghĩa Cũ

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Là là đố rề fá mí rế đố
Là đố rế rế, đố là đố fa rê son
Son fà sòn là đố
Son la đố đố fa rề
Rê la son fa rề fa đồ mi rê đồ
Là là đố rề fá mí rế đố
Là đố rế rế, đố là đố fa rê son
Son fà sòn là đố
Son la đố đố fa rề
Rê la son fa rề fa đồ rê fa
Son fà son rế đố là son fà son lá
La son la đố rế đố rế mí rế
Rế la đố , fá rế đố là đố son
Son la son , fa son fa son la đố
Fá rế đố là là đố rế fá mí rế đố
Là đố rế rế đố là đố fà rê son
Son fa son la đố
Sòn la đố đố rề đồ
Rề la son fa rê fa đồ rề fa

Leave a Reply