Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Tình Yêu Màu Nắng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Tình Yêu Màu Nắng

Cảm Âm Tình Yêu Màu Nắng

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Re fa re fa fa la
Re fa re fa fa la
sol sol sol sol fa fa, bụp chát bụp tét chát
Re fa re fa fa la
Re fa re fa fa la
sol sol sol sol fa fa

re re re re fa re sol sol
sol la do2 sol fa re sol sol
sol la do2 sol fa re sol sol
sol la do2 sol la do2 sol
sol sol la do2

Chorus :
la do2 re2 re2
re2 mi2 re2 mi2 re2 do2 la sol la do2 do2
re2 do2 re2 do2 la do2 sol, sol la do2 re2
sol la do2 re2 la
do2 sol
fa fa sol la do2 re2 re2
re2 mi2 re2 mi2 re2 do2 la sol la do2
la do2 re2 mi2 re2, la do2 re2 do2
la la la sol la do2, sol la do2 sol fa

Leave a Reply