Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Vọng Cổ Buồn

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Cảm Âm Vọng Cổ Buồn

Cảm Âm Vọng Cổ Buồn

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Đêm dài nghe tiếng vọng cổ buồn
re2 la re2 re2-fa2 la la-re2 sol
Nức nở vầng trăng khuya cung đàn buông tiếng khóc
sol-la re fa sol sol fa re fa sol sol-la
Tiếng gõ nhịp song lang ai oán khúc tơ lòng
mi2-sol2 la la re2-mi2 mi2 mi2 mi2-sol2 sol2 mi2- re2 do2
Như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về.
mi2 mi2-sol2 la re2-mi2 mi2 mi2-sol2 sol2-la2 la2 sol2-fa2 re2
Anh giờ xa xứ bỏ quê nhà
re2 la re2 re2-fa2 la la-re2 sol
Bỏ lại tình em bên chiếc cầu tre cuối xóm
sol-la re fa sol sol la re fa sol sol-la
Bỏ lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò
mi2-sol2 la la re2-mi2 mi2 mi2 mi2-sol2 sol2 mi2- re2 do2
Bỏ lại vầng trăng non em thức đón anh về.
mi2-sol2 la re2 re2-mi2 mi2 sol2 sol2-la2 la2 sol2-fa2 re2
Hò ơi… chín nhánh sông phù sa
Re2 la2-si2 la2-si2 la2-si2 la2 sol2 sol2-la2
Mù u con bướm đặng quay về
re2-fa2 sol2 sol2 sol2-la2 re2-fa2 sol2-fa2 re2
Về đâu con nước lớn nước ròng
la-re2 re2-mi2 mi2 mi2-sol2 sol2 mi2-re2 do2
Đìu hiu như khúc hát tình em.
la-re2 re2-mi2 mi2-sol2 la2 la2 re2 re2-fa2
Hò ơi… cống cống xê xàng xê
Re2 la2-si2 la2-si2 la2-si2 la2 sol2 sol2-la2
Mình ên em đứng đợi anh về
re2-fa2 sol2 sol2 sol2-la2 re2-fa2 sol2-fa2 re2
Còn thương còn nhớ bóng con đò
la-re2 re2-mi2 mi2 mi2-sol2 sol2 mi2-re2 do2
Về nghe câu hát lý chờ mong.
la-re2 re2-mi2 mi2-sol2 la2 la2 la-sol-fa re2

Leave a Reply