Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Xuân Này Con Không Về

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Fa sol fa đô đô fa sol đố đố
Đố rế đô sol sol đố rế fá fá
Fá sól fá đố đố rế sól đố
Đố rế đố fa sol la, sol đố đố đố la sol fa sol

Fa sol fa đô đô fa sol đố đố
Đố rế đô sol sol đố rế fá fá
Fá sól fá đố đố rế sól đố
Đố rế đố fa sol la, sol đố đố đố la sol đố fa
ĐK :
Fá rế đố Sib đố sol đố rế
Rế đố sol đố fa sol đố, La sol la đố fa rê fa sol
Đô rê fa sol sol Sib đố đố
Mí rế đố đố sol đố rế mí, mí rế sól sól fá sól đố

Gửi phản hồi