Cảm Âm Teen Vọng Cổ

F2 F2 L2 F2 R2 Xa em mới ban chiều R2 D2 D2 F2 M2 F2 Thế mà lòng sao buồn hiu F2 L2 F2 R2 Là nhớ em nhiều R2 D2 D2 F2 M2 F2 Mong được ở bên người yêu F2...

Cảm Âm Ngủ Ngon Nhé

Mi la xi đố xi la, đố xi, mì mì Đồ fa sol la sol fa, lá sol, đồ mi Fa mi mi rê mi lá, rê đồ đồ xi la Xi đố rế đố xi, la xi,...

Cảm Âm Người Đi Tìm Giấc Mộng

Dòng sông nên thơ bên lũy tre ngày nào, ta tắm sông cười đùa hồn nhiên là rê rê rê mi fá mi rê-đồ đồ, rê mí rê là là sòn là Xa xa xa con đường...
Cảm âm Buồn của anh

Cảm Âm Nếu Em Không Về

mi sol-la đố xi sol sol la la sol fa mi đồ rê rê đồ rê đồ rê mi sol la mi sol mi sol la, la đố la xi! mi sol-la đố xi sol sol la la...

Cảm Âm Họa Mi Tóc Nâu

(Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê Sì Đô Rê Rê Đô Rê Mi Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê Sì Đô Rê Rê Mi Rê Đô)x2 Đố Sol La Đố Rế Đố Sol La Sol Sol La Sol...

Cảm Âm Những Ngày Xưa Thân Ái

Những ngày xưa thân ái anh gởi lại cho ai La Re Fa Sol La, La Mi La Re' Re' Gió mùa xuân êm đưa rung hàng cây lưa thưa Re' La Re' Fa' Fa', Fa' Re' Fa'...

Cảm Âm Bài Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài

La si do2 mi2 re2 do2 si2 sol,la la2 sol2 mi2 La si do2 mi2 re2 do2 si sol,la si do2 si sol la Re2 re2 mi2 fa2 la do2, re2 re2 mi2 fa2 do2 la La...

Cảm Âm Áo Mới Cà Mau

Nghe nói Cà Mau xa lắm La Do2 Mi La Si Do2 ở cuối cùng bản đồ Việt Nam Si Mi2 La , Sol2 Mi Do Re Ngại chi đường xa không tới La Re La Re...

Cảm Âm Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân

Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên La re sol la fa2 mi2 re2 do2 re2 Giăng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh Re2 fa2 re2 do2 re2 re2 do2 sol la Gót mòn tìm dư...

Cảm Âm Khóc Cho Người Đi

Do1 re1 fa1 fa1 fa1 sol1 la1 sol1 La1 sol1 fa1 fa1 mi1 re1 do1 re Do1 re1 fa1 fa1 fa1 sol1 la1 sol1 La1 sol1 fa1 fa1 fa1 sol1 do2 la Do1 re1 fa1 fa1 fa1 sol1 la1...

Cảm Âm Lỡ Hẹn

Lỡ hẹn G Bb C’ D’ F’ S’(F’) D’ C’ G Bb C’ D’ A F C’ G E’ G’ E’ D’ C’ G-Bb-G D G C’ Con cá nhớ nguồn ngược về dòng song C’ C’ D’ C’ Bb...

Cảm Âm Mưa Nhạt Nhòa

A4 ( La trầm nhé mn) Cất bước người ra đi, hình bóng anh rời xa F F.. la M M, DR D sib D Bao dấu yêu khi xưa giờ tan vỡ Sol-la sol, sol sol fa sol...