Cảm âm sáo trúc Anh Mơ

Sáng nay anh được gặp em la sol sol fa la do2 Lòng anh hạnh phúc thật nhiều do2 re2 mi2 fa2 la la Được nghe em nói thật nhẹ nhàng biết mấy la xi do2 re2 fa fa fa...