Cảm Âm Về Quê

Theo em anh thì về. Rế rế rê đố la sòn la. Theo nhau ta thì về Rế rế rế đố la sòn la THăm lại miền quê nơi có một triền đê Son rề/ la đố rế / la...

Cảm Âm Vầng Trăng Khóc

fa mi rê fa sol lá là đô rế đô đô đô đô la sol fa sol la fa đố sol đố sol sol lá sol fa sol fa mi rê fa sol lá là đô rế đô đô đô...

Cảm âm bài hát Tình yêu lung linh

La rê rê rê la đô đô, sol la sib sib đô rê la Rê đô đô rê mi,la đô mi đô đô rê rê La rê rê rê la đô đô, sol la sib rê đô...

Cảm Âm Anh Không Hối Hận

fa mi rê rê đô rê đô rê mi fa fa sol la la sol la đố la sol la sol sol fa sol sol la sol fa rê rê mi fa fa mi rê đô fa mi rê...

Cảm Âm A little love

Greatness as you mi mi son la Smallest as me fa son fa mi You show me what is deep as sea mi đố si la son fa mi A little love, little kiss mi la la la si si si little hug,...

Cảm âm sáo trúc Nụ hôn và nước mắt

nhạc dạo: rế đô là sol la đô la sol lá rê rề lá lá sol fa đố sol la la sol la đô rê fa mi đồ rê đố la sol đố la sol lá rề fà sol mi...

Cảm Âm Kiss the rain

Son do re re mi mi do re mi re sol sol sol sol la si si do do re mi re do si do si sol sol la la sol fa fa sol sol do re mi fa fa sol fa...

Cảm Âm Chuyện Tình Trên Facebook

Từng ngày qua anh đang rất buồn. R M S S S L R.... Mong tìm người yêu ở trên Facebook. M R M S M S L SI Hỡi cô em dễ thương anh đang thất tình. SI L S...

Cảm Âm Chim Sáo Ngày Xưa

Ngày xưa em như chim sáo, sống vô tư hay mộng mơ nhiều S D' D' R' R' F', S' F' R' D' S D' F Nhìn em đi qua cuối xóm, làn tóc mây bay má...

Cảm Âm Hình Bóng Quê Nhà

Quy ước Viết thường bát độ1. Viết hoa bát độ 2. x là nốt si giáng=bịt 4 lỗ ở giửa! Dấu (-) nghĩa là các nốt đó tương đương 1 tiếng trong lời bài hát. ... Vào bài: s R-D x...

Cảm Âm Hà Nội Niềm Tin Và Hi Vong

Sòl Sòl Đô Mi Rê Rê Đô Là Sòl Là La Sol Mi Mi Rê Mi Đô Đô Đố Si La La Sol La Sol La Mi Rê Rê Đô Rê Sol Sol Sol Rế Đố Mí Mí Đố...

Cảm Âm Nhạc Phim Hoa Oải Hương

L D F L S S L S F F S L S S L S R M F S D M F F S F SIb L S F L S F S dk: F S L SIb D2...