Cảm Âm Chúc Em Ngủ Ngon

Anh nhìn em yên giấc dưói ánh trăng hiền hoà FA MI FA SON LA SON FA MI RE ĐO Đêm này không mưa giăng cớ sao...

Cảm Âm Đoạn Đường Vắng

Vẫn biết là anh, đi sẽ không quay về. L L F S, F S F R Vẫn biết là anh bên người hạnh phúc L L F S, S F S L mà sao giọt nước mắt em...

Cảm Âm Điều Ngọt Ngào Nhất

Những lúc khi anh đang buồn chỉ cần trông thấy em r-xb-l-s-f-r-dr-r-f-s-f. Là trong anh như tan đi những muộn phiền f-s-l-l-l-l-xb-l-s Những lúc trên đường đời anh đi phải gặp những khó khăn r-xb-l-s-l-xb-xb-s-xb-d2-d2r2-d2. Anh sẽ nghĩ về tình yêu...

Cảm Âm Tạm Biệt

đồ fa sol la đố đồ rê sib la sol sol fa lá son đồ fa sol la đố đồ rê sib la sol sol fa lá son la la la,la sib la sol sol fa đồ rề fa fa....

Cảm Âm Tân Dòng Sông Ly Biệt

Đoạn dạo đầu: Đồ pha la sol đố đồ pha la sol pha rề La đố pha rế Rê pha..đố rế đố lá pha rề,mi pha lá...sol Xin cho yêu em tháng ngày. Sol sol sol sol lá mì Đường đời sóng...

Cảm Âm Đón Xuân

Xuân đã đến rồi, reo rắc ngàn hồn hoa xuống đời Fa son la mi, re mi re re fa son do. Vui trong bình minh, muôn loài chim hát vang mọi nơi Do2 do2 la do2, la...

Cảm Âm Because I Miss You

1. Neul,, ttokga tun hanure.. s,l,, -l-xb-d2-r2-d2-s.. Neul,, gateun haru.. d2,r2,, -r-f-r2-d2.. Geudega omneun gotmalgoneun. d2,r2-r2-r2-r2,m2-m2-m2-m2-d2-m2,f2. Dallajin ge omneunde.. l,xb-xb-xb-xb-s-s,l-l.. --------------------- Nan.. utgoman sipeunde.. s,l.. -l-xb-d2-r2-d2-s.. Da,, ijeundeusi.. d2,r2,, -r-f-r2-d2.. Amuir anin deut geuroke.. d2,r2-r2-r2-r2,m2-m2-m2-m2-s2,l2-s2.. Useumyo salgopeunde... s2,l2-l2-l2-l2-s2-f2,s2-s2... *********************** Geuriwo geuriwoso.. s2,l2-l2-l2 -s2,l2-s2-f2-d3.. Geudega geuriwoso.._ f2-f2-f2-f2-m2-r2-l2.._ Meil nan honjasoman. m2-f2-r2 -f2-m2-f2-d2. Geudereul bureugo bullobwayo... f2-s2-l2 -xb2-xb2-xb2-xb2 -l2-f2,s2-s2... ------------------------- Bogopa bogopaso.. s2,l2-l2-l2 -s2,l2-s2-f2-d3.. Geudega bogopaso.._ f2-f2-f2-f2-m2-r2-l2.._ Ije nan,,...

Cảm Âm Ngủ Ngon Nhé

Mi la xi đố xi la, đố xi, mì mì Đồ fa sol la sol fa, lá sol, đồ mi Fa mi mi rê mi lá, rê đồ đồ xi la Xi đố rế đố xi, la xi,...
Cảm âm Buồn của anh

Cảm Âm Nếu Em Không Về

mi sol-la đố xi sol sol la la sol fa mi đồ rê rê đồ rê đồ rê mi sol la mi sol mi sol la, la đố la xi! mi sol-la đố xi sol sol la la...

Cảm Âm Anh Vẫn Còn Yêu Em

Đến lúc mất em anh mới biết. LA LA LA SON SON LA LA Sống thiếu vắng em anh thế nào. LA LA LA SON FA MI RÊ Sống với biết bao nhiêu nỗi nhớ, về em. LA LA LA...
Cảm âm Buồn của anh

Cảm âm sao trúc anh khác hay em khác

mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 re2 do Có phải em hết yêu anh rổi do re re do fa sol-la Em hay nói đi ngươi ơi sol sol sol fa re sol do sol-la Anh vô tâm hay là anh...

Cảm Âm Tình Ca Du Mục

Tình Ca du mục: La si đô rê....đô si la đô la........mi fa sol la..sol fa mi rê La si đô rê....đô si la đô la........si si si si fa# sol# la si điệp khúc: Đô đô si si...