Cảm Âm Họa Mi Tóc Nâu

(Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê Sì Đô Rê Rê Đô Rê Mi Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê Sì Đô Rê Rê Mi Rê Đô)x2 Đố Sol La Đố Rế Đố Sol La Sol Sol La Sol...

Cảm Âm Lỡ Hẹn

Lỡ hẹn G Bb C’ D’ F’ S’(F’) D’ C’ G Bb C’ D’ A F C’ G E’ G’ E’ D’ C’ G-Bb-G D G C’ Con cá nhớ nguồn ngược về dòng song C’ C’ D’ C’ Bb...

Cảm Âm Chiếc Khăn Gió Ấm

Ở bên kia bầu trời, về đêm chắc đang lạnh dần Mí rê đô là là, là si đố si la sòl Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm Mì la sòl la fà sol...

Cảm Âm Buồn Con Sáo Sậu

Chiều chiều em đứng ngó bên sông La (sol)la (re2)mi2 (mi2)sol2 sol2 mi2 re2 Buồn thương con sáo sậu khi lúa mùa trổ đồng thơm bông Do2 re2 re2 mi2 (la)do2 , si la sol la mi sol...

Cảm Âm Trăm Năm Không Quên

Không gian mênh mông quá, những niềm vui khi xưa vẫn đây SL-L-L-L-R2-L-S-F-S-S-L-S Sao mi hoen cay bóng dáng người tình ngày nào đâu thấy S-S-S-S-Xi-L-S-F-F-F-S-L Khi xưa nơi đây có gió với mây theo ta hát ca L-L-L-L-R2-R2-L-S-S-S-L-S Giờ ngồi...

Cảm Âm Xuân Về Bản Mèo

(sáo meo) (sicos thê thôi sib) Đô2 si đô2... si đô2.... mi đô) ( vuốt từ từ mi xuống đồ) Mi fa son mi fa (si son si) son Sòn.... đồ mi fa son mi fa son (si son...

Cảm Âm Nụ Hồng Mong Manh

Anh đem trao cho em nụ hồng, Fa fa fa fa fa rê đô Nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Đô rê fa ,fa fa fa fa sol la Em nâng niu đem hoa về...

Cảm Âm Thuyền Hoa

f-s R R R R D-R R-F Thuyền em đi trên sông trăng sáng R-F R D-x D R-F s x Cưới nhau về ta rước hội vui s s r s s-x x Trên sông dài thuyền hoa giăng s...

Cảm Âm Giã Từ

Mì là đô đô đô rê-mí là là sòn là đồ sol lá mì mì mì mi lá mi rê rê đồ rê mí mì mì sib là sib,sib rế rế đô đô nhắc lại 1 lần nữa la la la fà...

Cảm Âm Cất Nửa Vầng Trăng

solsi là re sol.........solsi là re sol la sol lasol do Cắt nửa vầng trăng Cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò dore....... sol do' do' do'si resol do' do' do' si sol si sol...

Cảm Âm Người Yêu Cũ

Cuộc sống đâu lường trước điều gì, la fa' mi' re' mi' la la Tình yêu có thể đến rồi đi la do'-re' do' xib do' fa la Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau la...