Hoc Sao Pixcel

Chuyên mục: Cảm âm bài hát

em-cua-qua-khu

Cảm âm sáo truc – Em của quá khứ

EM CỦA QUÁ KHỨ Ngoài anh em có những ai bên em hiện tại Sol Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 Rê2 Đô2 Đô2 Sol Sol Vì yêu em nên anh còn ở lại Sol Đô2 Rê2 Rê2 Rê2 Đô2 Sol2 Mi2 Cuộc đời cho em tiếng ca, yên vui …
faded

cảm âm – Faded

FADED You were the shadow to my light F F F F-R F S L Did you feel us F F Đ L Another start F-F S-M You fade away F M R-F Afraid our …
ngoc

Cảm âm sáo trúc – Ngốc

NGỐC Có rất nhiều những câu chuyện  Fa2 Mi2 Đô2, Fa2 Mi2 Đô2 Em dấu riêng mình em biết Sol La Sol Fa Sol La Cũng bởi vì hạnh phúc của mình .. Muốn gìn …
bui-bay-vao-mat

cảm âm Bụi bay vào mắt

BỤI BAY VÀO MẮT Em phải thức bao nhiêu đêm  Mi Rê Sol Mi Mi Mi Và em phải đếm bao nhiêu canh  Rê Mi Rê Sol Mi Mi Mi Để thấy em luôn được …
cuoi-cung

Cảm âm sáo trúc – Cuối cùng

CUỐI CÙNG Cuối cùng giấc mơ là thật, thức dậy chẳng còn bên nhau Đô2 La Đô2 Si Sol Mi, Đô2 La Đô2 Si Đô2 Đô2 Cuối cùng nỗi đau là thật, vỡ vụn cả …