Hoc Sao Pixcel

Cảm âm beat trường tương tư

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm beat trường tương tư

Cảm âm beat trường tương tư

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Trường Tương Tư
Sol Re Sol R R….
Sol Re Sol D D….
Sol Re Sol R R D R Sib..
La Re Fa Sol Sol….

Sol Re Sol R R….
Sol Re Sol D D….
Sol Re Sol R R D R Sib..
La Re Fa Sol Sol….

R Sol R S S..
F R Sol F-S-F R….
R Sol R S S R-D D..
R Sol Sib D D….

R Sol R S S..
F R Sol F-S-F R
R Sol R S S R-D Sib..
La Re Fa Sol Sol ….

…..nhạc đệm…

Re sol R R….
Re sol D sib….
Re fa sol la…sol sol..
Sib D R sol R S S…
F R sol F S F R….
R sol R S S R D D..
R sol sib D D….

R sol R S S…
F R sol F S F R….
R sol R S S R D sib..
La re fa sol sol….
F S S…, S F S F S R….
F S S…., sol R MIB R D D

Sol sib D R Sol Sib D R.. S F S sol..R D R
R Sol sib D R. S F S sol..Sib D D….
R D R sol..
S F S R…
S R R D sol sib….
R D R La Fa Sol..
Fa- Sol -La Re Fa Sol Sol.. ,

Fa- Sol- La Re Fa Sol Sol…….

Sol Re Sol R R….
Sol Re Sol D D….
Sol Re Sol R R D R Sib..
La Re Fa Sol Sol….

Sol Re Sol R R….
Sol Re Sol D D….
Sol Re Sol R R D R Sib..
La Re Fa Sol Sol..

Fa sol la re fa sol sol..
Fa sol la….re fa..sol..sol………

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply