Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Mặt Trời Của Em

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Mặt Trời Của Em

Cảm âm Mặt Trời Của Em

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Mặt Trời Của Em – Justatee, Phương Ly chuẩn nhất !
Mặt trời kia dù ở đâu
La la sib do2 sol2 mi2
Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu
Sol la la si do2 mi2 re2
Dù là mình xa cách nhau
Sol sol la sib sol2 fa2
Ánh sáng ấy vẫn là như thế
F2 m2 f2 m2 d2 r2 m2
Vậy mà sau khi không có anh
l l l si d2 sol2 m2
Đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh
l l l si d2 r2 m2 r2
Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh
sol l si d2 sol2 f2 f2 f2 m2 d2 d2 f2 m2 d2
Đôi mình yêu nhau từ khi anh nói với em
d2 l2 si d2 l2 si d2 m2 m2 r2
Rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem
La do2 la la sol d2 la
Anh lặng thầm và đi theo em
sol mi mi mi sol sol sol
Cùng em qua con đường tối đèn
la si d2 d2 la d2 la
Đèn đường khuya dù không sáng lên
la d2 r2 d2 r2 m2 d2
Đừng lo nhé có anh như mặt trời dịu êm
d2 r2 m2 f2 m2 r2 d2 si r2 d2
Giờ thì cứ thế người thì cứ thế
d2 d2 r2 m2 d2 d2 r2 m2
Cuốn lấy nhau
m2 m2 r2
Em đâu hay nếu mai này mây trời
r2 r2 r2 m2 r2 d2 r2 d2
Giang tay che mất anh nhìn xa vời
r2 r2 r2 m2 r2 d2 r2 d2
Điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến
d2 d2 r2 m2 d2 d2 r2 m2
Sẽ đến thôi
m2 m2 r2
Em luôn tin phía sau cần ngủ mê
r2 r2 r2 m2 r2 d2 r2 d2
Anh sẽ về
r2 m2 d2
Mặt trời kia dù ở đâu
La la sib do2 sol2 mi2
Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu
Sol la la si do2 mi2 re2
Dù là mình xa cách nhau
Sol sol la sib sol2 fa2
Ánh sáng ấy vẫn là như thế
F2 m2 f2 m2 d2 r2 m2
Vậy mà sau khi không có anh
l l l si d2 sol2 m2
Đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh
l l l si d2 r2 m2 r2
Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh
sol l si d2 sol2 f2 f2 f2 m2 d2 d2 f2 m2 d2
I just wanna be with you
d2 r2 m2 m2 d2 d2 l2
I just wanna be with you
si d2 si si la si sol
I just wanna be wanna be with you
d2 r2 m2 r2 d2 m2 r2 d2 f2 m2
I just wanna be with you
d2 r2 m2 m2 d2 d2 l2
I just wanna be with you
si d2 si si la si sol
I just wanna be wanna be with you
d2 r2 m2 r2 d2 m2 r2 d2 r2 d2
Rap:
Just just just I’m just I’m just ah
Anh call để cho em nghe đôi lời
Anh đang ở nơi không em không người
Mây và gió đang thay lời anh nhớ em, nhớ luôn tiếng cười
Em núp sau màn mây nơi xa chân trời hay đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi
Cause I’m in love with you you
Cause I’m in love with you
Giờ thì cứ thế người thì cứ thế
Cuốn lấy nhau
Em đâu hay nếu mai này mây trời
Giang tay che mất anh nhìn xa vời
Điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến
Sẽ đến thôi
Em luôn tin phía sau cần ngủ mê
Anh sẽ về
Mặt trời kia dù ở đâu
La la sib do2 sol2 mi2
Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu
Sol la la si do2 mi2 re2
Dù là mình xa cách nhau
Sol sol la sib sol2 fa2
Ánh sáng ấy vẫn là như thế
F2 m2 f2 m2 d2 r2 m2
Vậy mà sau khi không có anh
l l l si d2 sol2 m2
Đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh
l l l si d2 r2 m2 r2
Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh
sol l si d2 sol2 f2 f2 f2 m2 d2 d2 f2 m2 d2
Mặt trời ở đâu cũng sẽ như thế
Không có anh, ánh sáng ấy không tới nơi em
Fly away just you and me
Fly away
Just wanna be with you
Mặt trời kia dù ở đâu
La la sib do2 sol2 mi2
Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu
Sol la la si do2 mi2 re2
Dù là mình xa cách nhau
Sol sol la sib sol2 fa2
Ánh sáng ấy vẫn là như thế
F2 m2 f2 m2 d2 r2 m2
Vậy mà sau khi không có anh
l l l si d2 sol2 m2
Đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh
l l l si d2 r2 m2 r2
Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh
sol l si d2 sol2 f2 f2 f2 m2 d2 d2 f2 m2 d2
I just wanna be with you
d2 r2 m2 m2 d2 d2 l2
I just wanna be with you
si d2 si si la si sol
I just wanna be wanna be with you
d2 r2 m2 r2 d2 m2 r2 d2 f2 m2
I just wanna be with you
d2 r2 m2 m2 d2 d2 l2
I just wanna be with you
si d2 si si la si sol
I just wanna be wanna be with you
d2 r2 m2 r2 d2 m2 r2 d2 r2 d2

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply