Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Tình yêu của chúa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Tình yêu của chúa

Cảm âm Tình yêu của chúa

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Tình yêu của chúa
Dùng Sol trầm G4 bạn nhe’ ko thì nâng beat lên1 cung chơi sáo A4 cung hay

Tình yêu của chúa…
Do2 re2 do2 re2 sol2
Như tiếng mẹ ru
Sol2 la2 do2 re2 mi2
A .a .a. .a….a a a a
Mi2 re2 đo2 re2 sol2….mi2 re2 đo2 mi2 re2
Con say giấc ngủ đông đầy, đông đầy yêu thương
Re2 re2 đo2 la1 re2 sol1 la1,sol1 la1 đo2 re2
Chúa thắp vào con
Mi2 mi2 re2 đo2 re2 sol2
Đôi cánh tình yêu
Sol2 la2 đo2 re2 mi2
Chúa đặt vào con, trái tim của ngài
Mi2 sol1 la1đo2 re2,mi2 re2 đo2 la2 sol1
Chúa mặc cho con phúc ân đẹp tươi
Sol2 la1 re1 sol1 la1, mi2 re2 đo2 la1 sol1 đo2

Đk..Từ đây đời con sẽ thành bài ca. a..a..
Đo2 re2 sol2 .fa2 sol. Sol2 fa2 đo2 re2 sol2 ..la2 sol2.
Từ đây miệng con chúc tụng danh cha .a…a…
Đo2 re2 đo2 re2 mi2. re2 mi2. Mi2 sol2 la1 đo2 re2..mi2 re2
Tạ ơn cha ,tạ ơn trời ,dẫn đưa con từ muôn phương.. Dẫn đưa con về thiên đường..
La1 đo2 la1 đo2 re2. đo2 re2 sol1..mi2 sol2 mi2 re2 đo2 la1đo2 re2..mi2 sol2 mi2 re2 đo2 re2 Đo2..

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply