Walking to horizon

Cảm âm Walking to horizon

Cảm âm Walking to horizon 月 亮 依 旧 停 在 旷 野 上(举 头 望 天 只 见 雁 两 行)Là Rê Rê Fá Rê Đô Là Đô Rê你 的 身 影 被 越 拉...
cam am day by day

Cảm âm bài hát Day by day T-ARA

Cảm âm bài hát Day by day T-ARA              (데이 바이 데이) Đoạn dạoRê Sol Rê Đô Rê Fá Rê, Fa Fa Fa Sol Mi Rê ĐồRê Sol Rê Đô Rê Fá Rê, Fa Fa Sol Lá...
Beautiful in white

Cảm âm Beautiful in white

Cảm âm Beautiful in white Đố Đố Đố Si SòlLà Sib Đố...Sol Mì, Là Sib Đố Sol MìLà Sib Đố RếĐố Đố Đố Si SòlLà Sib Đố..Sol Mì, Là Sib Đố Sol MìLà Sib Đố RếĐK:Đô...
cam-am-chuc-mung-sinh-nhat-2

Cảm âm Chúc mừng Sinh nhật (happy birthday)

Đồ Đồ Rê Đồ Fa MiĐồ Đồ Rê Đồ Sol FaĐô Đô Đô La Fa Mi RêLá Lá Lá Fa Sol Fa Đố Đố Rế Đố Fá MíĐố Đố Rế Đố Sól FáĐố Đố Đố3 Lá...
cam am happy new year

Cảm âm Happy new year

Mi... Fa Mi Rê ĐồĐồ Rê Mi Sol Đố2 Rế2 SiSi Đố2 La, La Si SolĐố2 Si Si La La Sol Sol Đồ Rê Mi... Fa Mi Rê ĐồĐồ Rê Mi Sol Đố2 Rế2 SiSi Đố2...

Cảm âm sáo trúc bài hát Happy new year

Đô Rê Mi Fa Mi Rê Đô Đô Rê Mi Sol Đố Rế Si Si Đố La La Si Sol Đố Si Si La La Sol Sol x2Mi Fa Sol Rế Mi Fa Sol Mí Mi Fa Sol Đố Si...
Cảm âm MY HEART WILL GO ON

Cảm âm MY HEART WILL GO ON

Fa Fa Fa Fa Mi Fa Fa Mi Fa Sol La Sol Fa Fa Fa Fa Mi Fa Fa Do__ Fa Fa Fa Fa Mi Fa Fa Mi Fa Sol La Sol Fa Fa Fa Fa Mi Fa...
Bức tranh từ nước mắt (cảm âm) tone la

Cảm âm bài Bức tranh từ nước mắt – Tone la

Chuyện hai chúng ta bây giờ khác rồiLa Si Do2 Si ... La Sol La Mi ...Thật lòng anh không muốn ai phải bối rốiMi Sol La La Do2 Si Do2 Re2 Mi2 ...Sợ em...
Cảm âm bài bản tình ca mùa đông tone la

Cảm âm bài bản tình ca mùa đông – Tone La

La, Si, Do2, Do2, Do2, Do2, Do2, Do2, Re2 Còn lại đây bao yêu thương bao nhung nhớ Sol, La, Si, Si, Si, Si, Si, Do2, La Còn lại đây bao cô đơn, xót xa Fa, Sol,La, La, La,...
Cảm âm lời bài hát Khi cô đơn em nhớ ai

Cảm âm A Time For Us (Romeo and Juliet)

Cảm âm A Time For Us (Romeo and Juliet) La đố si mì,mì sol mì laLa sol fa sol, sol fa mi rềMí rê đố rê miLa đố si mi,mi sol mi la..La rế...rế si….Mi đố...