Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài bản tình ca mùa đông – Tone La

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

La, Si, Do2, Do2, Do2, Do2, Do2, Do2, Re2
Còn lại đây bao yêu thương bao nhung nhớ
Sol, La, Si, Si, Si, Si, Si, Do2, La
Còn lại đây bao cô đơn, xót xa
Fa, Sol,La, La, La, La, Sol, Sol, Si, Si, Mi
Còn lại ta như chơi vơi, mang bao kỷ niệm với nỗi buồn

La, Si, Do2, Do2, Do2, Do2, Do2, Do2, Re2
Sol,(Re2) Mi2, Fa2, Sol2, Mi2, Do2
Mùa thu không có lá rơi
La, Si, Do2, Do2, Do2, Re2, Re2, Fa2, Mi2
Còn mình ta như chơi vơi nghe con tim ta nát tan

Re2, Mi2, Fa2, Fa2, Fa2, Mi2, Re2, Do2, Si
Tình yêu đó mãi mãi không quay trở lại
(Si Do2 Re2), Mi2, Fa2, Mi2, Fa2, Mi2, Re2, Do2, Si, La
Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào
La, Si, Do2, Re2, Re2, Re2, Si, Si, La, Sol, Sol, La, Si,(Do2)Re2, Do2, Do2, Re2, Mi2
Chỉ còn mùa Dong vây quanh ta hát với ta rằng bản tình ca nghe ôi sao buốt giá

Re2, Mi2, Fa2, Fa2, Fa2, Mi2, Re2, Do2, Si
Tình yêu đó mãi mãi không quay trở lại
(Si Do2 Re2), Mi2, Fa2, Mi2, Fa2, Mi2, Re2, Do2, Si, La
Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào
La, Si, Do2, Re2, Re2, Re2, Re2, Si, Si, La, Sol, Sol, La, Si, Si, Si, Si,Do2, (Sol)La
Chỉ còn mùa Dong vây quanh ta hát với ta rằng bản tình ca, nghe ôi sao xót xa

Mi2, Re2, Re2, Do2, Re2, Sol..Sol2, Fa2, Fa2, Re2, Re2
Nói đi em người ơi dù…đã xa nhau thật rồi
Si, Do2, Re2, Re2, Re2, Re2, Mi2, Mi2, Mi2, Mi2, Fa2, Mi
dù cho em không yêu tôi, cho con tim tôi nát tan…….

Re2, Mi2, Fa2, Fa2, Fa2, Mi2, Re2, Do2, Si
Tình yêu đó mãi mãi không quay trở lại
(Si Do2 Re2), Mi2, Fa2, Mi2, Fa2, Mi2, Re2, Do2, Si, La
Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào
La, Si, Do2, Re2, Re2, Re2, Si, Si, La, Sol, Sol, La, Si,(Do2)Re2, Do2, Do2, Re2, Mi2
Chỉ còn mùa Dong vây quanh ta hát với ta rằng bản tình ca nghe ôi sao buốt giá

Re2, Mi2, Fa2, Fa2, Fa2, Mi2, Re2, Do2, Si
Tình yêu đó mãi mãi không quay trở lại
(Si Do2 Re2), Mi2, Fa2, Mi2, Fa2, Mi2, Re2, Do2, Si, La
Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào
La, Si, Do2, Re2, Re2, Re2, Re2, Si, Si, La, Sol, Sol, La, Si, Si, Si, Si,Do2, (Sol)La
Chỉ còn mùa Dong vây quanh ta hát với ta rằng bản tình ca, nghe ôi sao xót xa

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply