Cảm âm Beautiful in white

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
3
199
Beautiful in white

Cảm âm Beautiful in white

Đố Đố Đố Si Sòl

Là Sib Đố…Sol Mì, Là Sib Đố Sol Mì

Là Sib Đố Rế

Đố Đố Đố Si Sòl

Là Sib Đố..Sol Mì, Là Sib Đố Sol Mì

Là Sib Đố Rế

ĐK:

Đô Rê Mi Mi Mi Sól Sól Rề

Đồ Đô Mi Mi Đồ

La La Fá Mi Fá Mi Rê Rê

Đô Rê Mi Mi Mi Sol Sol Rề

Đồ Đồ Mi Mi Đồ

La La La Fa Mi Fa Mi Rê Rê, Đô Đô…

3 BÌNH LUẬN

Gửi phản hồi