Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Happy new year

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4.86 out of 5)
Loading...
Cảm âm Happy new year

Cảm âm Happy new year

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Mi… Fa Mi Rê Đồ

Đồ Rê Mi Sol Đố2 Rế2 Si

Si Đố2 La, La Si Sol

Đố2 Si Si La La Sol Sol

 

Đồ Rê Mi… Fa Mi Rê Đồ

Đồ Rê Mi Sol Đố2 Rế2 Si

Si Đố2 La, La Si Sol

Đố2 Si Si La La Sol Sol

 

ĐK: Mi Fa Sol Mí2 Mí2….

Mi Fa Sol Rế2 Rế2…….

Mi Fa Sol   La Đố2 Si La, Si La Sol Sol

Lá Sol Sol Lá Sol Fa Fa Mi Fa Sol Fa Mi Rê

 

Mi Fa Sol Mí2 Mí2….

Mi Fa Sol Rế2 Rế2…….

Mi Fa Sol   La Đố2 Si La, Si La Sol Sol

Lá Sol Sol Lá Sol Fa Fa Mi Fa Sol Fa Mi Rê

 

Sol Sol Fa Mi Rê…

Fa Fa Mi Rê Đồ

Leave a Reply