Hoc Sao Pixcel

Cảm âm A little love

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm A little love

Cảm âm A little love

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
A little love

Greatness as you
mi mi son la
Smallest as me
fa son fa mi
You show me what is deep as sea
mi đố si la son fa mi

A little love, little kiss
mi la la la si si si
little hug, little gifl
son son son mi mi mi
all of little something
fa mi fa son la fa
these are our memories
la la la đố si son
You make me cry, make me smile
mí mí mí són són són
Make me feel that love is true
đố đố đố đố mí mí mí
you always stand by my side
la la đố mí rế son

i don’t want to say goodbye
đố si la la rế đố si

You make me cry , make me smile
son mí mí mí són són són
make me feel the joy of love
đố đố đố đố mí mí mí

oh kissing you
rế đố rế đố
thank you for all the love you always
son mí rế mí mí són són đố đố

give to me. Oh i love you
mí mí la son mí mí đố

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply