Hoc Sao Pixcel

Cảm âm A song from secret garden tone mi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm A song from secret garden tone mi

Cảm âm A song from secret garden tone mi

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm A song from secret garden tone mi
thổi bắt đầu từ nốt Mi. Tính chất tác phẩm: dạt dào tình cảm

Màn đêm buông rơi, mình tôi như đang thấy muôn vì sao,
Mi La Si Do2, Si Do2 ,Do2 Re2 Si La Si ,
xa xăm khất xa ngàn mây thẩn thờ.
Si Do2 La Sol La Sol Mi
Mùa đông trôi qua, còn đây bao giây phút ta gần nhau.
Mi La Si Do2 Si Do2 ,Do2 Re2 Si La Si ,

Môi hôn đắm say dịu êm còn đây.
Si Do2 La Sol La Sol La ,

Tình yêu như gió theo trăng tới phương trời xa.
Si Do2 Sol2 La2 La2 La2 Si2 Sol2 Fa2 Sol2
Còn anh như cánh chim bay khắp nơi cùng em.
Si Do2 Mi2 Fa2 Fa2 Fa2 Sol Mi Re Mi
Và mình yêu nhau, bên nhau mỗi khi bình minh.
Si Do2 Sol2 La2 La2 La2 Si2 Sol2 Fa2 Sol2 ,
Hay thao thức giữa màn đêm. Một nơi có anh và em.
Sol2 Sol2 La2 Fa2 Mi2 Fa2 ,Fa2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2

Tiếp theo lặp lại.

Cảm âm bài A Song From Secret Garden tone cao
( ít sử dụng) thổi từ nốt la.

La Re2 Mi2 Fa2, Mi2 Fa2 ,Fa2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2 ,
Mi2 Fa2 Re2 Do2 Re2 Do2 La
La Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 ,Fa2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2 ,
Mi2 Fa2 Re2 Do2 Re2 Do2 Re2 ,
Mi2 Fa2 Do3 Re3 Re3 Re3 Mi3 Do3 La#2 Do3
Mi2 Fa2 La2 La#2 La#2 La#2 Do2 La Sol La
Mi2 Fa2 Do3 Re3 Re3 Re3 Mi3 Do3 La#2 Do3 ,
Do3 Do3 Re3 La#2 La2 La#2 ,La#2 Do3 La2 Sol2 La2
trích ke6nhtieusao.com
beat tone đô

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply