Hoc Sao Pixcel

Cảm âm A time for us

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm A time for us

Cảm âm A time for us

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm A time for us
la do si mi mi sol mi la
la sol fa sol sol fa mi re
mi re do re mi
la do si mi mi sol mi la
la re si
mi do si la sol do si la sol la
do mi do re mi fa re mi do re si do la si sol la
la do si mi mi sol mi la
la sol fa sol sol fa mi re
mi re do re mi
la do si mi mi sol mi la
la re si
mi do si la sol do si la sol la
hacbao
————
Cảm âm: A Time For Us.
Note: Phiêu Diêu Tự Tại.

R’ F’ M’ L.
L D’ L R’.
R’ D’ Xib D’.
D’ Xib L S.
L S F S L.

R’ F’ M’ L.
L D’ L R’.
R’ S’ M’.
L F’ M’ R’ D’ F’, M’ R’ D’ R’.

F’ L’ F’ S’.
L’ Xib’ S’ L’.
F’ S’ M’ F’.
R’ M’ D’ R’.

R’ F’ M’ L.
L D’ L R’.
R’ D’ Xib D’.
D’ Xib L S.
L S F S L.

R’ F’ M’ L.
L D’ L R’.
R’ S’ M’.
L F’ M’ R’ D’ F’, M’ R’ D’ R’.

beat sáo trúc a time for us tone đô http://adf.ly/1Q7zwZ

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply