Hoc Sao Pixcel

Cảm âm ai là người thương em

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm ai là người thương em

Cảm âm ai là người thương em

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Ai là người thương em – sáo trúc
Các bạn nhớ like và ủng hộ mình nhé!
F S L L S L S M
F M R S L S M R D
F S L L S L R2 D2 S
F M R M F L S M R

F S L L S L S M
F M R S L S M R D
F S L L S L R2 M2 R2 D2
L D2 R2 R2 D2 S D2 R2

L D2 R2 M2 F2 R2 D2 R2

S2 L2 S2 F2 F2 F2 F2 M2 R2 S2 M2 R2 D2
S2 L2 S2 F2 R2 F2 S2, F2 S2 L2 SIB2 L2 S2
S2 L2 S2 F2 F2 F2 F2 M2 R2 S2 M2 R2 D2
L D2 R2 D2 R2 F2 S2 M2 R2
S2 L2 S2 F2 F2 F2 F2 M2 R2 S2 M2 R2 D2
S2 L2 S2 F2 R2 F2 S2, F2 S2 L2 SIB2 L2 S2
S2 L2 S2 F2 F2 F2 F2 M2 R2 S2 M2 R2 D2
L D2 R2 D2 R2 L2 S2 M2 R2​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply