Hoc Sao Pixcel

Cảm âm ai yêu bác hồ chí minh hơn thiếu niên nhi đồng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm ai yêu bác hồ chí minh hơn thiếu niên nhi đồng

Cảm âm ai yêu bác hồ chí minh hơn thiếu niên nhi đồng

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm ai yêu bác hồ chí minh hơn thiếu niên nhi đồng
re2 re2 fa2 do2 fa2 re2 re2 fa2 re2 do2 la
son son la fa la son son la fa mi re
re2 re2 fa2 do2 fa2 re2 re2 fa2 re2 do2 la
son son la fa la son son la fa re la
re2 do2 la re2 do2 la re2 fa la
re2 do2 la re2 do2 la fa mi re
re2 do2 la re2 do2 la re fa la
re2 do2 la fa son la fa mi re
re do2 la do2 la re2 do2 re2 la2 do2 re do2 la fa mi re
re fa mi fa mi fa fa mi mi mi mi fa la la fa re
do2 la la do2 fa re , re re la do2 sib la
la la re2 fa2 mi2 re2
re2 re2 re2 fa2 re2 la , fa son la fa mi mi mi mi fa la fa re re re
re do2 la do2 la re2 do2 re2 la do2 re
do2 ,la fa mi re
re do2 la do2 la re2 do2 re2 la do2 re
do2 la fa2 mi2 re2…..

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply