Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Áng Mây Buồn

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Áng Mây Buồn

Cảm âm Áng Mây Buồn

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Áng Mây Buồn

R F S F S
Sib D R R D R
F D Sib D F R

R F S S F S
Sib D R D R
D Sib D
D F Sib S

S S F S
F S F R D R
D D Sib D Sib F R
S S F S
F S F R D R
F R F R L S

Điệp Khuc

S F S F R
F R F R D
R D R D/ S Sib Sib D F R

S F S F R
F R F R D
R D R D Sib S
Sib D R F Sib S

S F S F R
F R F R D
R D R D Sib/ S S Sib Sib D F R

S F S F R
F R F R D
R D R D Sib S/ Sib D R F Sib

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply