Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Anh Cần Em

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Anh Cần Em

Cảm âm Anh Cần Em

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Anh Cần Em
Nốt: Le Nguyen Vinh

X L X D2. M M M F FD2 X L X L S
Anh ngồi suy nghĩ,về chuyện tình đôi ta sẽ đi về đâu em ơi
X L X D2 L D2 L F2 …R2 R2 M2 X R2 M2
Anh ngồi suy nghĩ,về những lời đã hứa sợ rằng sẽ chỉ là mơ

X L X D2, X L X D2 R M , D2 X X D2 L S
Nếu là duyên số,cho dù đến hết cuộc đời muốn xa vẫn sẽ bên nhau
X L X D2, L L L R2 M2 F2 F2 S2 S2 F2 R2 M2
Nhưng mà nếu lỡ quãng đường mà ta đang bước,ta đánh mất nhau thì sao?

X L X D2, M2 R2 M2 F2, M2 R2 M2 F2 F2 X X X M2
Anh sợ điều đó,thật sự sợ lắm,anh sợ sẽ mất những gì thuộc về anh
X L X D2, D2 R2 M F M M X X L X D2
Để rồi một mai,khi anh đứng nhìn lại,chẳng còn em bên cạnh anh nữa

X L X D2, M2 R2 F2, S2 X F2 F2 F2 M2 X X M2 M2 M2
Anh chỉ cần em,chỉ một mình em,chỉ cần em yêu anh không cần người ta yêu anh
X L X D2, D2 D2 R2 R2 M. M X L X X X X D2 M L
Sẽ thật hối tiếc,khi anh đánh mất người,vi anh nhận ra không ai thay thế được em.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply