Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Anh nhận ra

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Anh nhận ra

Cảm âm Anh nhận ra

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Anh nhận ra
Đ’ R’ X L S, MSL L S S Đ M
Đ’ R’ X L S, MSL L X..LSL
Đ’ R’ X L S, MSL L S RR S M
Đ’ R’ X L S, MSL L X..LSL

Đ’ R’ M’ … M’ L’ S’, M’ R’ Đ’ .. Đ’ L Đ’ R’ M’
Đ’ R’ M’ … M’ L’ S’, M’ R’ Đ’ .. Đ’ R’ Đ’ S L
Đ’ R’ M’ … M’ L’ S’, M’ R’ Đ’ .. Đ’ L Đ’ R’ M’
Đ’ R’ M’ … M’ L’ S’, M’ R’ Đ’ .. Đ’ R’ Đ’ S L
Đ’ R’ M’ … M’ L’ S’, M’ R’ Đ’ .. Đ’ L Đ’ R’ M’
Đ’ R’ M’ … M’ L’ S’, M’ R’ Đ’ .. Đ’ R’ Đ’ S L

ANH NHẬN RA – KHẮC VIỆT
R` = rê 1
R = rê 2
R3 = rê 3

F S F R Đ , L` Đ R R Đ S` F` L`
F S F R Đ , L` Đ R F M M-R
F S F R Đ , L` Đ R Đ F` F` Đ L`
F S F R Đ , L` Đ R R R F M M-R

ĐIỆP KHÚC:
F S L L R3 Đ3 , L S F S S F L
F S L L R3 Đ3 , L S F F S F Đ R
F S L L R3 Đ3 , L S F F F S S L
F S L L R3 Đ3 , L S F F S M R
F S L L R3 Đ3 , L S F S S F L
F S L L R3 Đ3 , L S F F S M R
————

Cảm âm: Anh Nhận Ra
Sáng tác: Khắc Việt
Cảm âm: Thái Nguyên

Có biết bao con đường, mà sao ta, vẫn đi, con đường ấy.
Do2 re2 si la sol, mi sol la, la sol, sol do mi
Có biết bao nhiêu người, mà sao anh, vẫn yêu em.
do2 re2 si la sol, mi sol la, si la la

Có biết bao cuộc tình, rời bỏ tôi, nhưng chỉ buồn, thoáng qua.
do2 re2 si la sol, mi sol la, sol do do, sol mi
Nhưng với em không vậy, càng bên em anh càng thấy yêu em.
do2 re2 si la sol, mi sol la, la sol do2 si la
đk

Và anh xin…xin lỗi em.
do2 re2 mi2, mi2 la2 sol2
có những lần, anh đã, vội vã
mi2 re2 do2, re2 re2, do2 mi2
Mà vô tâm, quên mất đi
Do2 re2 mi2, mi2 la2 sol2
có một người, luôn ngóng trông từng đêm.
mi2 re2 do2, do2 re2 si sol la
Và khi anh đau, em ở bên
Do2 re2 mi2 mi2, mi2 la2 sol2
luôn cho anh, một vòng, tay ấm áp
mi2 re2 do2, do2 do2, re2 mi2 mi2
Mà khi em đau, anh ở đâu
do2 re2 mi2 mi2, mi2 la2 sol2
để cho em, phải khóc, thật nhiều.
Mi2 re2 do2, do2 re2, sol la
Người yêu ơi, anh đã sai
do2 re2 mi2, mi2 la2 sol2
hãy thứ tha, cho anh, người nhé.
mi2 re2 do2, re2 re2, do2 mi2
Vì anh biết, chỉ có em
do2 re2 mi2, mi2 la2 sol
sẽ cho anh, hạnh phúc, trọn đời.
mi2 re2 do2, do2 re2, sol la

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply