Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Anh sai rồi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Anh sai rồi

Cảm âm Anh sai rồi

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm: Anh sai rồi – Sưu tầm
d r m x – d2 r2 m2 x2

l s m r m m s l x. L s l l l s r m
l s m r m m s l x . S l l s x d2 r2 l
l x d2 x d2 x l s . M s l l l s r m
m2 r2 d2 d2 d2 r2 m2 r2 d2 x l

l s m r m m s l x. L s l s l s r m
l s m r m m s l x. M s l x d2 r2 x l
l x d2 x d2 x l s. M s l l l s l s m r
m2 r2 d2 d2 d2 r2 m2 r2 . D2 d2 r2 m2 s2 l2 s2

dk

l2 s2 l2 m2 m2 m2 x2 l2 x2 m2 m2
l2 x2 d3 x2 l2 s2 m2
s2 m2 r2 d2 r2 m2 r2 d2 s l
m2 d2 d2 d2 r2 x

l2 s2 l2 m2 m2 m2 x2 l2 x2 m2 m2
l2 x2 d3 x2 l2 s2 m2
s2 m2 r2 d2 r2 m2 r2 d2 s l
m2 d2 d2 d2 r2 x. X d2 x l

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply