Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Anh sẽ quay về

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Anh sẽ quay về

Cảm âm Anh sẽ quay về

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Anh sẽ quay về
Mi Sol La La Sol Mi Rê Sol Sol
Mi Sol La Si La Sol Mi Rê Đô Rê
Mi Rê Đô Là Rê Rê
Mi Rê Đô Là Sol Sol
Mi Sol La La Si La Sol
Mi Sol La La Sol Mi Rê Sol Sol
Mi Sol Sol La Si Si La Sol Đô Rê
Mi Rê Đô Là Rê Rê
Mi Rê Đô Là Sol Sol
Mi Sol La La Si Đố Mí
Đố Mí Rế Sól Sól Rế Mí
Mí Rế Đố La Đố Mi
Mi Đố La Mi Rế Đố Mí Rế Sól Sól Rế Mí
Đố Mí Rế Sól Sól Rế Mí
Mí Rế Đố La Đố Mi
Mi Đố La Mi Rế Si Đố Si La

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply