Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Ánh trăng bên hồ sen

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Ánh trăng bên hồ sen

Cảm âm Ánh trăng bên hồ sen

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm ÁNH TRĂNG BÊN HỒ SEN
trích Phương Tuyền

Fa fa re do re fa fa sol la
Sol sol fa sol sol do2 do2 la la sol la
Fa fa re do do2 la sol la sol fa
Sol sol fa sol sol la sol fa re sol fa.
Fa fa re do re fa fa sol la
Sol sol fa sol sol do2 do2 la la sol la
Fa fa re do do2 la sol la sol fa
Sol sol fa sol sol la sol fa re sol fa.

Điệp khúc:
La do2 do2 do2 do2 do2 re2 do2 la sol fa
Re2 re2 do2 la sol fa re sol sol la sol
La do2 do2 do2 do2 do2 re2 do2 la sol fa
Re fa re do sol la sol fa.
(Fa fa re fa fa re fa re fa sol fa
Fa fa re fa fa fa sol fa sol la do
Fa fa re fa fa fa do2 la la sol fa
Fa fa re fa fa re fa re fa sol fa)

Lặp lại điệp khúc.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply