Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi và beat karaoke

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm  Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi và beat karaoke

Cảm âm Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi và beat karaoke

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi
đồ fa la đố fa mì la đố
đồ rê mi fá mí rê đô
lá sol fa fa fa,lá sol fa fa fa
sol lá sol fa rề lá sol

đồ fa la đố fa mì la đố
đồ rê mi fá mí rê đô
lá sol fa fa fa,lá sol fa fa fa
sol lá sol rề mi sól fa

đố đố la sol fa đố mì
rề mi rề mí rê đồ lá
đố la sol fa đố mì
rề mi fa sol lá sol

đồ fa la đố fa mì la đố
đồ rê mi fá mí rê đô
lá sol fa fa fa,lá sol fa fa fa
sol lá sol fa rề lá sol

đồ fa la đố fa mì la đố
đồ rê mi fá mí rê đô
lá sol fa fa fa,lá sol fa fa fa
sol lá sol rề mi sól fa

beat video cảm âm
dùng
sáo trúc tone son trầm G4

hoặc dùng
sáo trúc tone đô C5

sáo dizi tone La D4
———–
Tone cao
s d2, m2 s2. D2 xi, m2 s2
s2 l2, x2 d3, l2 s2.
M2 r2 d2, d2 d2. m2 r2 d2, d2 d2
d2 m2 r2, d2 l2 d2 m2 r2

s d2, m2 s2. D2 xi, m2 s2
s2 l2, x2 d3, l2 s2.
M2 r2 d2, d2 d2. m2 r2 d2, d2 d2
d2 m2 r2, l x r2 d2.

ĐK
S2 m2, r2 d2 s2 l2
l x l, x l s m2
s2 m2, r2 d2 s2 l2
l x d2, d2 d2 d2 m2 r2

s d2, m2 s2. D2 xi, m2 s2
s2 l2, x2 d3, l2 s2.
M2 r2 d2, d2 d2. m2 r2 d2, d2 d2
d2 m2 r2, l x r2 d2.
( M2 r2 d2, d2 d2. m2 r2 d2, d2 d2
d2 m2 r2, l2 x2 r3 d3 cái này kết )
beat tone đô
http://adf.ly/1QGTpX
http://adf.ly/1Q82sL

ÁNH TRĂNG NÓI HỘ LÒNG ANH
Nhạc Hoa
D F L D2 F f-M L D2
D2 (R2) M2 F2 M2 (R2) r2-D2
s-L S F F F, s-L S F F F
S L S F R L l-S

D F L D2 F f-M L D2
D2 (R2) M2 F2 M2 (R2) r2-D2
s-L S F F F, s-L S F F F
S L S R M S-L-F

Đk:
D2 si-L S F D2-L-M
R M R M R D-L
D2 si-L S F D2-L-M
R M F F F S-L-S

D F L D2 F f-M L D2
D2 (R2) M2 F2 M2 (R2) r2-D2
s-L S F F F, s-L S F F F
S L S F R L l-S

D F L D2 F f-M L D2
D2 (R2) M2 F2 M2 (R2) r2-D2
s-L S F F F, s-L S F F F
S L S R M S-L-F

Chú ý ký hiệu trong cảm âm:
Chữ hoa: note chính
Chữ thường: note hoa mỹ (có thể bỏ qua)
– luyến
— chạy ngón
() láy rền.​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply