Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Ba kể con nghe

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Ba kể con nghe

Cảm âm Ba kể con nghe

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Ba kể con nghe

Fa Fa Fa Sol Fa Đô
Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Rê Mi Rê Fa
Fa Fa Fa Sol Fa Fa
Fa Fa Fa Sol Fa Fa

Đố Đố Đố Sol La Sol Rê
Đố Đố Đố Sol La Sol La Sol Fa
Sol La Sol Fa Fa
Sol La Sol Fa Fa
Fa Fa Fa Sol Fa Fa

Đ/K:

Đố Đố La Đố La Sol La
Đố Đố La Đố La Sol La
Sol Fa Sol Fa Rê Fa Rê
Đô Rê Đô Rê Fa Fa
Sol Fa Sol Đố La Sol Fa Sol La

Đố Đố La Đố La Sol La
Đố Đố La Đố La Sol La
Sol Fa Sol Fa Rê Fa Rê
Đô Rê Đô Rê Fa Fa
Sol Fa Sol Đố La Sol Fa Sol Fa

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply