Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Bà năm

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Bà năm

Cảm âm Bà năm

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Bà Năm
Note: Sầu Thiên Thu

R’-F’ R’ D’ S-L, F S L S F R.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply