Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Bắc kim thang

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Bắc kim thang

Cảm âm Bắc kim thang

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
BẮC KIM THANG

Bắc kim thang, cà lang bí rợ
Mi rê đô, son đô rê la
Cột qua kèo, là kèo qua cột
La đô son, son la đô son
Chú bán dầu, qua cầu mà té
Mi mi son, la son son mi
Chú bán ếch, ở lại làm chi
Mi mi mi, la la la-đô rê
Con le le, đánh trống thổi kèn
Rê rê rê, mi mi la-đô son
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te
Đô son la, đô son mi đô son đô

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply