Hoc Sao Pixcel

cảm âm bài Biệt khúc chờ nhau

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
cảm âm bài Biệt khúc chờ nhau

cảm âm bài Biệt khúc chờ nhau

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
cảm âm bài Biệt khúc chờ nhau
———-
Cảm âm:
Sol sol sol sol lá mì
Mì sol đố, sí la sol mì
Mì sol đố, đố si la sol mì
Mì sol lá, la sol mi rề
Mi rề mi, mì si rế đô
La sol la đô, la si đô rê
Sol mí rế đồ mí rê đô rê rê rê rê mi sol đồ
Mí rê rê rê si son đô
Mí rế rế rế rế sol lá mí
Đồ rế mí, mí mí đố la mí, mí đố la rế
Đố rế đố…….
——–
hoac
Biệt khúc chờ nhau

Đồ pha la sol đố
đồ pha la sol pha rề
La đố pha rế
Rê pha..đố rế đố
lá pha rề,mi pha lá…sol

Xin cho yêu em tháng ngày.
Sol sol sol sol lá mì
Đường đời sóng gió anh vẫn chờ.
Mì sol đố đố la sol mì
Tình mình vẫn mãi mãi không xa rời.
Mì sol đố đố đố la sol mì

Đừng vội khóc lúc anh ra đi.
Mì sol la la sol mì rề

Anh đừng ra đi.Về nơi chốn xa.
Mi rê mi mi,mi đố rế đố

Xin đừng vội quên.
La sol la đố đố
Mình em nơi đây.
La si đố đô rế
Người hỡi xin đợi nhé đến dòng sông nghe mưa rơi qua lối mòn,
Son mí rế đố mí rế đố rê rê rê rê mi sol đồ
nắm tay ta đưa nhau qua tình yêu.
mí rê rê rê rê si sol đô

Đếm sao rơi trong đêm thương nhớ người.
Mí rê rê rê rê sol lá mì
Giờ thôi hết ước muốn ân tình đó,với dĩ vãng thôi từ đây.
Đố rê mí mí mí đố la mí,mí đố la đố rế
Giờ đã xa rồi tháng năm còn đâu ta bên nhau ôm ước nguyện,
Son mí rế đố mí rế đố rê rê rê rê mi sol đồ
gió đưa mây lang thang trôi về đâu.
mí rê rê rê rê si sol đô

Mãi yêu nhau nơi đêy ôm bóng hình.
Mí rê rê rê rê sol lá mì
Dòng sông hát khúc hát li biệt đó biết không còn nhau.
Đố rê mí mí mí đố la mí,mí đố la đố rế
Xin nhớ nhau.
Đố đố rế đố
——
hoac
nhạc dạo bài biệt khúc chờ nhau

S D’1 M2 R2 S2
S D’1 D’1 R2 L
M2 S2 D’3 L2,D’1 L2 S2
M2 D’1 L Si D’1 M2 R2
hết phần dạo

S S S S L M
M S D’, Si L S M
M S D’, D’ Si L S M
M S L, L S M R
M R M, M M Si R’ D
L S L D, D L Si D R

S M’ R’ D M’ R D R R R R M S D
M’ R R R D’ L D
M’ R’ R’ R’ R’ S L M’
D R’ M’, M’ M’ D’ L M’, M’ D’ L R’
D’ R’ D’…….
beat tone đô
http://adf.ly/1QFpgc

biểu diễn

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply