Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Bài ca Hồ Chí Minh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Bài ca Hồ Chí Minh

Cảm âm Bài ca Hồ Chí Minh

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Bài ca Hồ Chí Minh
Phổ sáo: Tựu
rê rê la…son la fa mi rê
fa son la RÊ, la ĐÔ ĐÔ la
la ĐÔ RÊ ĐÔ RÊ, MI RÊ_MI RÊ_MI rê_mi, mi fa son mi rê.
rê la son fa rê… rê la son fa rê.
rê rê la la la la la… son la fa mi rê rê rê rê rê
fa son la RÊ RÊ RÊ RÊ RÊ. la ĐÔ ĐÔ la
la ĐÔ RÊ ĐÔ RÊ, MI RÊ_MI RÊ_MI rê_mi,mi fa son mi rê
rê la son fa rê… rê la son fa rê….rê RÊ ĐÔ MI RÊ.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply