Hoc Sao Pixcel

CẢM ÂM BÀI NẾU TÌNH YÊU LÀ DO TRỜI ĐỊNH 《假如爱有天意》

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
CẢM ÂM BÀI NẾU TÌNH YÊU LÀ DO TRỜI ĐỊNH 《假如爱有天意》

CẢM ÂM BÀI NẾU TÌNH YÊU LÀ DO TRỜI ĐỊNH 《假如爱有天意》

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
CẢM ÂM BÀI NẾU TÌNH YÊU LÀ DO TRỜI ĐỊNH 《假如爱有天意》
cảm âm Tiêu Nếu Tình Yêu là Do Trời Định
la la son, fa, mi , fa, sol, la
la, đô rế, rê mí, re, đo, sol, la
la, đô,rê,,,rê đô…la sol la..xb..la sol fa
re, mi , fa,,sol,,la,,sol..mi, đo rê.
..
la la son, fa, mi , fa, sol, la
la, đô rế, rê mí, re, đo, sol, la
la, đô,rê,,,rê đô…la sol la..xb..la sol fa
re, mi , fa,,sol,,la,,sol..mi, đo rê.
..
la đô.rê…rê. mí.. mi..sol. fa
re re re,, re đô,,rê đô sol,, xib la..
la đo rê,, rê mí..đo..mi fa..
fa la sol.. mi,, đô rê,,
fa la sol.. mi,, đô rê,,
fa la sol.. mi,,… đô…… rê,,

cảm âm sáo Nếu Tình Yêu là Do Trời Định quãng
mi mi re..đo si đo rê mi
mi sol la,,la si..la sol ..re mi
mi sol la..la sol..mi re mi..fa..mi re đo..
la si đo.. re mi re..si sol la..
..
mi mi re..đo si đo rê mi
mi sol la,,la si..la sol ..re mi
mi sol la..la sol..mi re mi..fa..mi re đo..
la si đo.. re mi re..si sol la..

mi sol la..la si.. si re3 đo…
la la la..la sol..la sol,,re fa mi..
mi sol la.. la si..sol..si đo..
do mí re.. si sol..la..
do mí re.. si sol..la
do mí re.. si sol…….la

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply