Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Bản tình ca đầu tiên

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Bản tình ca đầu tiên

Cảm âm Bản tình ca đầu tiên

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Bản tình ca đầu tiên
F S L
L L L Sib D’ SIb L S
M M S F
F F R F D’ D’

L D’ R’ R’
R’ F’ M’ ,R’ D’ M’ F’

L L SI D’ F
F F R L S S

R D’ D’, D’ D’ SI L S, F

R R’ R’, F’ F’ M’ M’ R’ D’, S’ F’
L L SIb D’ F
F F R L S S

L SIb D’ Sib ,SIb R’ Sib R’ F’ S’

Điệp khúc

S’ D” L’ D’ , F’ F’ S’ S’

F’ M’ L, R’ F’ R’ M’
Sib D’ R’
F F S S
L’ L’ L’, Sib’ D” Sib’ D” Sib

L’ S’ S’ ,S’ D’ D” D” L’, S’ F’
F’ M’ F’M’ R’
R’ M’ F’, R’ F’ R’ M’ ,R’ D’

S’ D” L’ D’ , F’ F’ S’ S’
S’ S’ S’, S’ L’ F’ M’
Sib D’ R’ ,M’ F’ D’
R’ R’ R’ R’, M’F’ F’

sưu tầm

Cảm âm Bản tình ca đầu tiên

Ngày không em không lung linh nắng trên con đường.
fa son la, la la do’ sib la son
Dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man.
mi mi son fa, fa fa re fa do’ do’
Và em hỡi có biết tim anh vấn vương bóng hình đợi mong.
sib do’ re’ re’ re’, re’ re’ fa’ mi’ re’ do’ son’ fa’
Nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em.
la la do’ fa, fa fa re la son son
Vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xốn xang.
la la sib do’ fa, fa fa re la son son
Ngày không em quán vắng không vang tiếng đàn.
fa do do’ , do’ do’ sib la son fa
Ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em.
fa re’ re’, re’ re’ fa’ mi’ re’ do’ son’ fa’
Em nơi chốn nào anh miên man nỗi nhớ không nguôi.
la la do’ fa, fa fa fa re la son son
Lòng anh khát khao sẻ chia buồn vui cùng em.
la la sib do’ sib, sib re’ sib re’ fa’ son’
ĐK:

Vì nếu em cần một bờ vai êm.
son’ sib’ la’ do’ do’ son’ la’ la’
Nếu em cần những phút bình yên.
fa’ mi’ la la fa’ re’ mi’
Anh sẽ đến ngồi kề bên em.
do’ do’ re’ fa fa fa son son
Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan.
la’ la’ la’ re’ do” do” do” sib
Dẫu phong ba anh sẽ đến với em.
la’ son’ son’ son’ do’ sib’ do” la’

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply