Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Bay giữa ngân hà

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Bay giữa ngân hà

Cảm Âm Bay giữa ngân hà

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Bay giữa ngân hà
Mi sol la la sol la sol mi rê mi sol sol mi sol la la sol la sol
Mi rê mi sol rê mi rê đô là đô mi sol mi rê đô đô rê mi si
Mi rê đô đô mi rê rê rê đô rê mi sol la la sol la sol
Mi rê mí sol sol mi sol la la sol la sol mi rê mi sol rê
Đô rê mi rê mi la la đô rê mi rê mi la rê đố đố đố la đố si
La si đố sol đố rế mí sol đố rế mí sol đố mí rế siosl rế đố mi la đố si
La sol la mi mi la sol la si đố rế mí sosl rế sol đố rế mí sol đố mí
Rế són són són mí rế mí đố đố si la la mí rế đố si rế đố

bài cảm âm khác
Cảm Âm Bay giữa ngân hà

là đô rê rê-đồ-rê đô la sol la đô đô
là đô rê rê-đồ-rê đô la fa-sol la sol
lá sol fa rề fa sol đô
lá sol fa rề fa sol rế-mí
lá sol fa fa fa lá sol sol sol-fa-sol

là đô rê rê-đồ-rê đô la sol la đô đô
là đô rê rê-đồ-rê đô la fa-sol la sol
fa sol la sol la fa’ fa’,fa sol la sol la mi fa’
fa’ mi fa’ fa’ rề fa’ mi rề mi fa

đồ fa sol lá đồ fa lá sol
fa’-mi mi là rê fa’ mi
rê-đồ-rê fa’ fa’ rê đồ
rề mi fa sol la đố sol

đồ fa sol lá đồ fa lá sol
đố đố đố lá sol lá fa
fa’ mi rề,rề lá sol fa mì sol’ fa.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply