Hoc Sao Pixcel

Cảm âm beat Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm beat Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân

Cảm âm beat Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm bác cũng chúng cháu hành quân

trích CẢM ÂM CHUẨN

beat có cảm âm dùng
sáo trúc tone Đô C5
kg sẽ trật beat

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply