Hoc Sao Pixcel

Cảm âm beat Hỏi Thế Gian (OST Tân Thần Điêu Đại Hiệp)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm beat Hỏi Thế Gian (OST Tân Thần Điêu Đại Hiệp)

Cảm âm beat Hỏi Thế Gian (OST Tân Thần Điêu Đại Hiệp)

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm beat Hỏi Thế Gian (OST Tân Thần Điêu Đại Hiệp)
trích Anthony Đào Duy

Cảm âm Hỏi Thế Gian

Re Mi Pha Mi Re Do Re
Re Mi Pha Sol Do’ La
Re’ La Do’ Sol,
La Sol Pha,
Re Pha La Mi Re Re.
ĐK:
La Do’ Re’ , Re’ Mi’ La
Pha Sol La Sol, Do’ Mi’ La
La Do’ La Re’,
Re’ La’ Sol’ Pha’ Mi’ Pha’
Re’ La’ Sol’ Mi’ Re’ Do’ Pha’ Mi’ Re’
Re’ La’ Sol’ Mi’ Re’ Do’ Pha’ Mi’ Re’
dùng tiêu bát khổng c4

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply