Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Beat Karaoke Đúng Người Đúng Thời Điểm

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Beat Karaoke Đúng Người Đúng Thời Điểm

Cảm âm Beat Karaoke Đúng Người Đúng Thời Điểm

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Beat Karaoke Đúng Người Đúng Thời Điểm

M2 R2 M2,

M2 S2 M2 R2 M2 R2 M2

M2 S2 M2 R2 M2 R2 M2 R2 M2 R2 D2 L M2 S2 M2

M2 R2 M2, M2 S2 L2 S2 S2 S2 R2 R2

S L D2 L D2 L M2 M2 M2 F2 M2 R2 D2

M2 R2 D2 D2 L2 L2 SI2 S2 M2 R2 S2 S2

F2 M2 D2 F2 S2 D2 F2 S2 F2 M2

D2 R2 M2 D2 S2 L2 , M2 R2 S2 S2

S2D2 S2 L2

M2 R2 D2 F2 S2, F2D2 F2 S2, F2 M2R2D2R2 M2

Điệp Khúc : D2 D3 SI2 S2 L2 L2,

L2 S2 S2 R2 M2

D2 D3 SI2 S2 L2

SI2 SI2 L2 SI2 D3 D3SI2 La

D2 D3 SI2 S2 L2 L2,

L2 S2 S2 R2 M2 R2 S2 D2

R2 M2 F2 M2 F2 S2 L2 S2 S2 M2 S2

D2 D3 SI2 S2 L2 L2,

L2 S2 S2 R2 M2 M2

D2 D3 SI2 S2 L2 L2

SI2 L2 SI2 SI D3 D3Si2 L2

D2 D3 SI2 S2 L2 L2,

L2 S2 S2 R2 S2 L2 S2 M2

R2 M2 F2 M2 D2,

D2 F2 S2 M2 R2 D2.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply