Hoc Sao Pixcel

Cảm âm beat Lại Nhớ Người Yêu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm beat Lại Nhớ Người Yêu

Cảm âm beat Lại Nhớ Người Yêu

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm Lại Nhớ Người Yêu G4
trích cảm âm chuẩn
dùng sáo tone son trầm G4

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply