Hoc Sao Pixcel

Cảm âm beat Rung lên Lục Lạc Vàng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm beat Rung lên Lục Lạc Vàng

Cảm âm beat Rung lên Lục Lạc Vàng

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Rung lên Lục Lạc Vàng
Mẹ Âu Cơ sinh ra trăm trứng
d2-r2-f2-f2-f2-s2-l2
Chúng ta gọi nhau đồng bào
l2-s2-f2-s2-r2,d2-d2
Từ Hùng Vương ra tay dựng nước
f-s-r2-r2-r2-d2-r2-f2
Chúng ta là con một nhà
r2-d2-s-d2-s-f
Đùm bọc nhau
f2-s2-d3
Hỡi đồng bào ơi
r3-d3-f2-s2-xb2
Đùm bọc nhau
r2-f2-s2,l2
Hỡi người Việt ơi
l2-d3-f2,r2-f2-s2
Bí với bầu
s2,l2,s2,l2-r2
Chung một giàn
s2,f2-r2-d2
Nở hoa nhân ái bao dung
s-d2-f2,s2,l2-d3-l2,s2,f2
Rung lên Lục Lạc Vàng
s2,l2-l2-f2-r2,d2-f2
Rung lên Lục Lạc Vàng
f2-f2-r2-d2-d2
Con bò về
r2,d2-xb-xb
Giúp người vượt qua khó khăn
d2-f-s-d2-r2,f2-d2
Mai đây giữa mùa vàng
f2,s2-s2-r2-l-r2
Con bê nhảy nhịp nhàng
f2-f2-d2-s-d2
Cho đồng xanh
d2-s2-d2
Đồng xanh rộn tiếng ca vang
s2-d2-f2,s2,l2-d3-l2,s2,f2
st

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply