Hoc Sao Pixcel

Cảm âm beat Ta và nàng (OST Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm beat Ta và nàng (OST Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014)

Cảm âm beat Ta và nàng (OST Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014)

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
cảm âm beat sáo trúc Ta và nàng (OST Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014)
dùng sáo trúc tone la trầm A4
S L S L D2 L S L, S L S R F
S L S L D2 L S R L
S L S L D2 L S L, S L S R F R
R F S L S R, S L S D R

S L S L D2 L S L, S L S R F
S L S L D2 L S R L
S L S L D2 L S L, S L S R F R
R F S L S R, S L S D R

DK
L D2 R2 D2 R2 F2 R2 D2 D2 S L S L D2 R
L D2 R2 D2 R2 F2 R2 D2 D2 S L
L D2 R2 D2 R2 F2 MI2 F2 S2 D2 L2 D3 S2 L2 F2
R2 2 S2 L2 R2, R2 L2 S2 L2 S2 D2 R2.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply