Hoc Sao Pixcel

Cảm âm beat Tay Du Ky (Ngo Khong Trom Dao)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm beat Tay Du Ky (Ngo Khong Trom Dao)

Cảm âm beat Tay Du Ky (Ngo Khong Trom Dao)

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
TÂY DU KÝ ( TRỘM ĐÀO)

Rê la đô la rê pha
Rê pha rê pha la, la son la pha rê
La đô rê rê rê la đô
La la đô rê, rê rê la đô
Đô rê đô rê la la pha
Son son son pha son la đô rê
La…la…la…la
La la la la la la
La son pha son la đô rê

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply