Hoc Sao Pixcel

Cảm âm beat Thiên Địa Tình Duyên – Chờ Em Trên Tháng Năm

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm beat Thiên Địa Tình Duyên – Chờ Em Trên Tháng Năm

Cảm âm beat Thiên Địa Tình Duyên – Chờ Em Trên Tháng Năm

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Thiên Địa Tình Duyên
– Chờ Em Trên Tháng Năm

trích CẢM ÂM CHUẨN

beat có cảm âm dùng
sáo trúc tone Đô C5

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply