Hoc Sao Pixcel

Cảm âm beat Trống cơm

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm beat Trống cơm

Cảm âm beat Trống cơm

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
TRỐNG CƠM
Dân ca

S S D2 D2 (r2) D2 S
Tình bằng có cái trống cơm
S S D2 D2
Khen ai khéo vỗ
D2 D2 S F S S
Ố mấy bông mà nên bông
D2 D2 S F S S
Ố mấy bông mà nên bông
D2 D2 (R2) D2 (R2) M2
Một đàn tang tình con xít
D2 D2 (R2) D2 (R2) M2
Một đàn tang tình con xít
M2 M2 S L-S L-S L-S L D2
Ố mấy lội, lội, lội sông
D2 D2 S-F-S-L-F L D2 L S
Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai
S S D2 D2 S-L S-L D2
Đôi con mắt ố mấy lim dim
S S D2 D2 S-L S-L D2
Đôi con mắt ố mấy lim dim
D2 D2 (R2) D2 (R2) l-S
Một bầy tang tình con nhện
f2-S2 l2-S2 S2 S2 M2-R2-M2
Ô ố ô ô mấy giăng tơ
M2 M2 S2 S2 M2 (r2) D2 L D2 L S
Giăng tơ ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai
s-L-S M S M S M (r) D
Duyên nợ khách tang bồng
s2-L2-S2 M2 S2 M2 S2 M2 (r2) D2
Duyên nợ khách tang bồng.

Chú ý ký hiệu trong cảm âm:
Chữ hoa: note chính
Chữ thường: note hoa mỹ (có thể bỏ qua)
– luyến
— chạy ngón
() láy rền.
~ reo lưỡi
————-

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply