Hoc Sao Pixcel

Cảm âm beat Uyên ương hồ điệp mộng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm beat Uyên ương hồ điệp mộng

Cảm âm beat Uyên ương hồ điệp mộng

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
UYÊN ƯƠNG HỒ ĐIỆP MỘNG

Thời gian vẫn cứ trôi âm thầm, như dòng sông nước trôi xa dần
La đô rê rê đô đô la, son pha son la son pha rê
Sao nỗi đau trong lòng ta vẫn đây. Làm sau giữ nước thôi xuôi dòng
Son la son pha rê pha la son. La đô rê rê đô đô la
U buồn nâng chén thêm u buồn, ai biết mai này đời mình về đâu
Son pha son la son pha rê, son la son pha rê đô rê pha

Tình yêu đến thắm trên môi cười, khi tình đi mắt ai vương lệ
La đô rê rê đô đô la, son pha son la son pha rê
Thu đã qua đông về buồn hắt hiu. Lòng ta mãi vấn vương tơ tình
Son la son pha rê pha la son. La đô rê rê đô đô la
Em là ai cớ sao vội vàng, ôi luyến lưu thôi đành tình làm ngơ
Son pha son la son pha rê, son la son pha rê đô rê pha

Hỡi ơi tình yêu như bướm hoa
La son pha son son la son
Như cánh mây trôi bồng bềnh
Pha son pha rê đô rê
Tình yêu hai ta có mấy ai qua mà không một lần khổ đau
Pha son la đô rê rê đô pha son pha rê pha son
Trần gian đấm chìm, lợi danh chói lòa
Pha son la son, pha son la rê
Thôi đừng mơ mộng trời mây
Đô la đô la đô rê
Thôi đừng xa rời người ơi
Pha rê pha rê pha son
Hãy đưa nhau tới mộng bình minh
La son la đô đô rê pha

trích CẢM ÂM CHUẨN
beat có cảm âm dùng
sáo trúc tone Đô C5

Cảm âm Uyên Ương Hồ Điệp Mộng
sáo trúc tone Re D5.

By Phiêu Diêu Tự Tại.
R’ F’ S’ S’ F’ F’ R’.
D’ Xib D’ R’ D’ Xib S.
D’ R’ D’ Xib S Xib R’ D’.
R’ F’ S’ S’ F’ F’ R’.
D’ Xib D’ R’ D’ Xib S.
D’ R’ D’ Xib S F S Xib.

R’ F’ S’ S’ F’ F’ R’.
D’ Xib D’ R’ D’ Xib S.
D’ R’ D’ Xib S Xib R’ D’.
R’ F’ S’ S’ F’ F’ R’.
D’ Xib D’ R’ D’ Xib S.
D’ R’ D’ Xib S F S Xib.

R’ D’ Xib D’ D’ R’ D’.
Xib D’ Xib S F S.
Xib D’ R’ F’ F’ S’ S’ F’ R’
D’ Xib D’, D’ Xib S Xib D’.
R’ F’ S’ R’, D’ Xib Xib D’
R’ F-S F.
F R F R F S.
Xib S Xib S Xib D’.
R’ D’ R’ F’, F S Xib.

Cảm âm Uyên Ương Hồ Điệp Mộng – Tone Mi.
By Phiêu Diêu Tự Tại.
M’ S’ L’ L’ S’ S’ M’.
R’ D’ R’ M’ R’ D’ L.
R’ M’ R’ D’ L D’ M’ R’.
M’ S’ L’ L’ S’ S’ M’.
R’ D’ R’ M’ R’ D’ L.
R’ M’ R’ D’ L S L D’.

M’ S’ L’ L’ S’ S’ M’.
R’ D’ R’ M’ R’ D’ L.
R’ M’ R’ D’ L D’ M’ R’.
M’ S’ L’ L’ S’ S’ M’.
R’ D’ R’ M’ R’ D’ L.
R’ M’ R’ D’ L S L D’.

M’ R’ D’ R’ R’ M’ R’.
D’ R’ D’ L S L.
D’ R’ M’ S’ S’ L’ L’ S’ M’
R’ D’ R’, R’ D’ L D’ R’.
M’ S’ L’ M’, R’ D’ D’ R’
M’ S-L S.
S M S M S L.
D’ L D’ L D’ R’.
M’ R’ M’ S’, S L D’.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply