Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Bố ơi mình đi đâu thế

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Bố ơi mình đi đâu thế

Cảm âm Bố ơi mình đi đâu thế

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Bố ơi mình đi đâu thế

S2 F2 M2 M2 M2
S2 F2 M2 R2 Đ2 (M2 F2 S2 M2 Đ2 )
Đ2 Đ2 R2 Đ2 L (Đ2 R2 M2 Đ2 L)
M2 R2 Đ2 M2 R2 ( Đ2 R2 Đ2 M2 R2 Đ2)
ĐK
M2 F2 S2 L2 D3 L2 (D2 F2 S2 L2 D3 L2)
L2 R3 D3 X2 L2 S2
S2 D2 X2 L2 S2 F2
F2 M2 R2 M2 M2 F2 S2 (F2 M2 R2 D2 D2 )
ĐOẠN LA LA :
M2 F2 S2 L2 L2 L2 D3 X2 l2 S2 S2 S2 X2 L2 S2 F2 F2 F2 F2 M2 M2 R2 M2 F2 S2
M2 F2 S2 L2 L2 L2 D3 X2 L2 S2 S2 S2 X2 L2 S2 F2 F2 F2 F2 M2 R2 D2.

sheet nhạc chuẩn https://www.saotrucvn.com/threads/sheet-minh-di-dau-the-bo-oi.946/

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply