Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Cà phê đắng và mưa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Cà phê đắng và mưa

Cảm âm Cà phê đắng và mưa

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Cà phê đắng và mưa
Mình xẽ chia cảm âm ra làm hai tone cao và thấp.
Tone thấp:
r m f s l s f m r
d-r m f s l s f s l
l d’ r’ s-l s f s l f m r
m f m r r-m m r-m d r.
r m f s l s f m r.
r m f s l s f d’ s-l
l d’ r’ d’ s-l s, f s l f m r
m f m r r-m m r-m d r

Đk:

d’-r’ d’ l l d’-r’ d’ s, s f s f s l
d’-r’ d’ l l d’-r’ d’ s,f s s s-l r’-m’ r’
d’-r’ d’ l l d’-r’ d’ s, f f-s s f s l
d’-r’ d’ l r’-m’ r’ d’
m f m r r-m m r d r.

Tone cao:
la si do2 re2 mi2 re2 do2 si la
la si do2 re2 mi2 re2 do2 re2 mi2
mi2 son2 la2 mi2 re2
do2 re2 mi2 do2 si la
si do2 si la si si la son la
la si do2 re2 mi2 re2 do2 si la
la si do2 re2 mi2 re2 do2 son2 mi2
mi2 son2 la2 son2 mi2 re2
do2 re2 mi2 do2 si la
si do2 si la si si la son la

la2 son2 mi2, la2 son2 re2, re2 do2 re2 do2 re2 mi2
la2 son2 mi2, la2 son2 re2, do2 re2 re2 mi2 la2-si2 la2
la2 son2 mi2, la2 son2 re2, do2 re2 re2 do2 re2 mi2
la2 son2 mi2, si2 la2 son2, do2 re2 do2 la si si la son la..

sheet chuẩn https://www.saotrucvn.com/threads/sheet-cafe-dang-va-mua.741/

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply